Inbjudan möte gula treor.

Styrelsen bjuder in samtliga boende i de gula trerumslägenheterna till ett möte angående permanent åtgärd för vattenledningar som ligger i frostutsatt område.

Detta äger rum i föreningshuset tisdagen den 6 Februari 2024 klockan 18:30

På styrelsemötet för Riksbyggen brf 42 Göteborg som genomfördes Tisdagen 30 Januari 2024 beslutade styrelsen att installera värmekabel med termostat (detta benämns ibland som ”frostvakt”) för att förhindra att rören fryser i framtiden.

Med anledning av detta vill styrelsen bjuda in samtliga boende i berörda lägenheter, de 16 trerumslägenheterna i de gula husen, till ett möte i föreningshuset tisdagen den 6 Februari 2024 klockan 18:30. Från styrelsen kommer Ordförande Maria Karlsson, vice ordförande Kristian Lindberg samt sekreterare Johan Kanmert att delta.

Styrelsen är extremt tacksam om alla kommer eftersom era åsikter är avgörande för hur vi går vidare med arbetet att få denna 44 år långa problematik löst. Situationen är och har under alla år husen funnits varit ohållbar och nu ska den lösas en gång för alla.

Välkomna

Styrelsen Göteborgshus 42

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tumleheds bygg värmefläktar

Idag 5/1 2024 är Tumlehed på plats för att ställa upp värmefläktar på vinden i 3orna. Informationen gick ut till boende Torsdag kväll men alla verkar inte ha läst den. Var vänliga att släppa in snickare så att ni slipper frostskador på vattenledningarna.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Avbrottsinformation fjärrvärme

Vi behöver genomföra ett planerat avbrott på fjärrvärmenätet.

Under arbetet stänger vi av värme och varmvatten hos alla i BRF Göteborgshus 42, anl id 30007189.
Tid: måndag 22 maj 2023, kl 08.00-16.00

Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

Med vänlig hälsning
Göteborg Energi
Tel: 031-626262
goteborgenergi.se/avbrottsinfo

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Städdag 6e maj 10.00

Vårens städdag kommer ske Lördagen den 6e maj med start 10.00.

Vi har som vanligt beställt 2 containrar för blandavfall som kommer placeras vid tvättstugan och på gångbanan vid gästparkeringen. Här kan allt som inte är farligt avfall slängas, det är vi som förening som får betala avgifter för allt som kastas som inte skall vara i containern. (Spisar, kylskåp etc skall inte slängas här).

Vi har under våren haft ett antal gånger då vi fått plocka ut skräp ur soprummet som inte hör hemma där, porslin, koppar, muggar, elektronik, lampor etc. Det slängs även prylar innanför gallergrinden där vi har vår container för trädgårdsavfall. Vi får betala extra även för detta, det är ingenting som våra sophämtare gör, utan det är något vi ur styrelsen gör på vår fritid och sedan skriver upp som arbetade timmar. Kan vi inte en gång för alla börja hjälpas åt att sköta vår sopstation? Tagenetippen ligger 5 minuter bort, det är gratis för privatpersoner att slänga där, kan du inte åka själv, fråga närmsta granne, så skall vi nog kunna lösa det här.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Efterlyser gårdsombud

Decembergården och Januarigården söker nya gårdsombud. Kontakta oss i styrelsen om Du vill vara ditt gårds ombud.

Vi som har Radonmätning hos oss kommer få besök 5-6 februari och få dosorna hämtade. Om ni inte är hemma, lägg nyckeln i nyckelhållaren på insidan dörren.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter